Exterior Revolution is Not a Solution – Part Two

Posted: April 28, 2011 / in: World Today / 14 comments

Freemasons and Elite Groups Manipulate from Behind the Scenes

Due to the need for imitating nature in order to survive and to succeed, the elitists are hiding under the form of an occult initiating group; they pretend to be initiated and they even perform, for the purpose of parading, rituals which aim to convince the neophyte that everything is authentic and that they have reached within the centre of the initiated ones because they deserve it and because they have been chosen.

This is the thought and action pattern of the freemasons (masonry) and other occult groups of the worldwide elite who are leading the freemasons (masonry). This is the place from which they view their backstage manipulation of power and control over the states of the world.

Indeed, it is true that there are human beings who should lead the others but this should result from a process of natural evolution and not at all as a result of some formal and arbitrary elections organized by the elite who play their own games of power.

Now do not leap out of your chair in order to point out the “political incorrectness” of the above statement, because here I do not refer to democratic elections, but to power manoeuvres which often ridicule and debase the democratic elections. All the manoeuvres peformed by the circles of the elite in order to maintain the power of the elite are flagrant violations of the natural order and even of the idea of democracy in its true sense.

But the question which blocks the clear thinking of many (who sincerely try to unveil how things happen at this level) is the following:

“How is it possible that the elite manifests at almost all the levels and in almost all the areas of human life without anything at all being disclosed about its existence? How is this conspiratorial phenomenon happening without us – the majority of people – knowing anything?”

The answer to this question does not appear in the field of understanding of contemporary people and this is exactly why very many have the tendency to eliminate from the very beginning any possibility that this worldwide elite exists and has the capacity to rapidly multiply both in number and especially in power and arrogance.

The answer to this question, in my opinion, is the following: you do not have to create a worldwide elite, you only have to create a small nucleus which governs itself from the principle of the elite. This will multiply itself like a virus which will slowly contaminate all the human structures for the simple reason that human nature is vulnerable to these types of “elitist” ideas.

By means of this, people will organize themselves into elite and occult groups, without the necessity for too much direct interference.
In order to become an initiate you must make intensive effort to win over your inferior temptations, you must transform yourself in an authentic way and without deceiving yourself.

However, to become part of the elite you must consider yourself special and to lie to yourself as well as possible. It is obvious that for many, who are weak characters, the second option is the real one.

As a supplementary argument I would like to show you here what is said in a certain protocol of the freemasonic masters, which appeared in the year 1897 at Basle and which, since then, can clearly be distinguished in the majority of revolutionary social and popular actions. I must admit that before reading these protocols I myself had the tendency to believe what was said about these protocols – that they are some fabrications from the Tsarist secret services or some inventions against the Jews. However, after reading these protocols, I had no doubt about their authenticity and this was for the simple reason that their age correlated with the bewildering degree of accomplishment of the outlined directives. If somebody comes with the text of a prophecy and then it is said that the respective prophecy is false, but all that is prophesized in that writing turns out to be true … then is clear that the prophecy is true, irrespective of its author.

 Frimurere og elitegrupper manipulerer bag scenen

På grund af behovet for at imitere naturen for at overleve og for at det skal lykkes, skjuler elitisten sig bag en okkult initieret gruppe; de lader som om, de er initierede og de udfører endda ritualer, for at paraderer overfor novicen, for at overbevise ham om at alting er autentisk og at han er kommet ind i de initieredes centrum, fordi han fortjener det og fordi han er blevet udvalgt.

Således er tanke og handlemønsteret hos frimurerne og andre okkulte grupper i den verdensomspændende elite, som leder frimurerne. Det er på denne måde de udfører deres magt manipulation og kontrollerer verdenens regeringer bag scenen.

Det er sandt, at der er mennesker, som bør lede andre, men dette er resultatet af en naturlig udviklingsproces og ikke gennem elitens formelle og kunstige udvælgelser til fordel for deres egne magtsspil.

Spring nu ikke op af stolen for at pointere det “politisk ukorrekte” i ovenfornævnte udtalelse, for jeg henviser ikke til demokratiske valg, men til de magtsspil, som ofte latterliggør og nedværdiger de demokratiske valg. Alle disse manøvre, som eliten-grupperne udfører for at bevare elitens magt, er åbenlyse brud på den naturlige orden og endda på ideen om demokrati i dens sande betydning.

Men spørgsmålet, som blokere manges (af dem, der oprigtigt prøver at afsløre hvordan tingene foregår på dette område) mentale klarhed, er følgende:
”Hvordan kan det være muligt, at eliten gør sig gældende på næsten alle niveauer og i næsten alle menneskelivets områder, uden at der bliver afsløret noget som helst om deres eksistens? Hvordan kan dette konspirationsfænomen ske, uden at vi – folkets majoritet – ved noget om det?”

Svaret på dette spørgsmål er ikke tilgængeligt i den opfattelse, nutidens mennesker har – og dette er netop årsagen til, at så mange har en tendens til på forhånd at eliminere muligheden for at denne verdensomspændende elite overhovedet findes og at den har evnen til at forøges så hurtigt i både antal og især i magt og arrogance.

Svaret er efter min mening følgende: du behøver ikke at skabe en verdensomspændende elite, det er nok bare at skabe en lille kerne, der styres af elite-princippet. Denne kerne vil derefter formere sig selv som en virus, der langsomt vil smitte alle menneskets strukturer, af den simple grund, at menneskets natur er meget sårbar og påvirkelig overfor denne form for ”elite” tankegang.
På denne måde vil folk organisere sig selv i elite-grupper og okkulte gruppe, uden at der er behov for særlig megen direkte indblanden.

For at blive en initieret, er det nødvendigt med intense anstrengelser for at overvinde sine lavere fristelser, man må transformere sig selv autentisk og uden selvbedrag.
For at blive del af en elite må man derimod anse sigselv for at være speciel og man er nødt til at være bedst mulig til at lyve overfor sig selv. Det er klart, at for mange af dem, der har en svag karakter, er sidstnævnte mulighed den letteste.

Som et yderligere argument vil jeg gerne vise jer, hvad der står i en af frimurermestrenes protokoller, som dukkede op i 1897 i Basle og som siden da tydeligt kan genkendes i størstedelen af verdens revolutioner og offentlige tiltag. Jeg må tilstå, at inden jeg havde læst disse protokoller, tenderede jeg selv imod at tro på det man sagde om dem; at de var fremstillet af Autokratiets hemmelige efterretningsstjenster eller at de var påfund imod Jøderne. Men efter at have læst protokollerne, havde jeg ingen tvivl om deres autenticitet af den ganske enkle grund, at de tidsmæssigt i usædvanlig høj grad stemte overens med fuldbyrdelsen af de skitserede foreskrifter. Hvis nogen kommer med en profetisk tekst og siger at profetierne i den er falske, men det derefter viser sig, at alt hvad der er sagt i profetien er blevet til virkelighed … så er det klart, at profetien er sand, – uanset forfatteren.

Share the article on your social media

Tags: ,

Advaita Stoian

Similar posts

Comments (14)

 1. Bogdan says:

  Thank God you’ve published this before they’ve killed Osama (or more likely before they’ve announced it…) :)!
  If you were lived in USA, you have been banned during these days of “American pride”.

 2. Hello Mihai, how are you? I’am god.
  I want to show you my web proyect that I’am dreaming years ago.
  is http://www.planetaconciencia.com, take a look and tellme if you like, and what things I could add.
  I’ll hope see soon there!
  Big huge

  Sebastián

 3. Shaam says:

  Here is a pretty interesting opinion on what is happening regarding the occupy wall street movement:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lW4J1e2WW68

  • Mihai Stoian Mihai Stoian says:

   @Shaam
   This occupy movement is following in the footprints of other similar movements in the 70’s. It is only because the easiness of information circulation that it might become a little stronger but it will take some special awakening process for a significant number of people to really make a shift in their understanding of the world and start to really occupy their rightful position in the world… and then the elites will have to make a very hard choice.
   But it seems that God’s plans are not fitting with the plans the elites have for the world.

 4. thor says:

  this article seems to be very relevant right now, seeing how things are progressing with the so called ‘arab spring’ – with the violence getting worse in egypt, in syria, libua and more. alos in europe we see these signs of revolution – in grece, italy spain and more. also this ‘occupy wall street’ movement that was mentioned here. i think that without a true spiritual awakening, all htese revolutions will not change the elite, or will just replace the elite with another elite. isnt this the case?

  • Mihai Stoian Mihai Stoian says:

   @thor
   It is not the first time in the recent history when a revolution is “stolen” by the hyenas that are awaiting in the shadow for their best moment. And this is possible based on the ignorance that the masses are maintained into.
   That is also why they are trying to keep away any real information and to destroy any real schooling system: to keep a great advantage in case of any unrest. But this time it seems that many are using the alternative way of learning… and this is making the “iluminati” loosing their temper and do mistakes.

 5. Shaam says:

  @Mihai
  I fully agree..
  I also see many in the New Age and Left camps have assumed great things about conservatives and Occupy that may not be true.. and should be careful of their assumptions. Many that had followed the Left had concluded the policies of the Left mostly did not help people in marginal situations and in general. There is a huge difference between feeling empathy and supporting constructive policies.
  Perhaps we can as well consider the destruction of the black family due to Great Society social reforms, which even the liberal Daniel Moynihan recognized. Those policies were implemented with the best of intentions, but they boomeranged and now we seem to have a permanent black underclass and a pathological hip hop culture. Notice how well blacks have benefited from Obama’s policies. And so on..
  Aloha.. from Hawaii 😉

  From reading history I saw that Leftist movements like Occupy usually don’t end well — look back to the 1968 radicals and the riots which essentially elected Nixon. Then there are the communist movements which are as horrific as anything in human history.

  Check the background of Occupy and you will find plenty of hard left radicals behind the curtains. Is this really what you support?

 6. dr. J. Bryce says:

  @Shaam
  Just because a political movement purports to support the homeless and fringe members of society does not validate indeed the goodness of that movement. I too was attracted by the Left because it addressed the concerns of the marginalized. I get that people on the Left generally have big hearts and the best of intentions. Me too.
  However, all leftist movements from the French Revolution on, including the the Soviet and Chinese communist revolutions, talk the big talk about helping the downtrodden, but much more often than not, the worst sorts of people end up in power and perpetrate the worst sorts of horror.
  I too have a long history on the Left and recognized immediately that Occupy was led by the usual communists, socialists and anarchists who are looking to destabilize society so they can seize power. Check all the red and the black at the Occupy website, http://occupywallst.org/ .

 7. Xing Chi says:

  Occupy claims that they are are inspired by “Arab Spring.” How’s that working these days? The idealistic types have been shunted aside and the Muslim Brotherhood is grabbing power. Does any consider that a desirable outcome?

  Occupy proclaims that “The only solution is World Revolution.” Is that, according to communists, socialists, and anarchists, a desirable outcome? Bill Ayers, the ex-Weather underground terrorist, showed up to mentor OccupyChicago a few weeks ago. ( http://www.youtube.com/watch?v=2E1hKn7v9bs ) .. how good is that really??

 8. Shaam says:

  .. the question in the end was rhetorical 😉 .. for the people supporting this..
  I think i know your opinion..
  Best to you!

 9. Jean (France) says:

  Perhaps people generally are holding protests such as Occupy Wall Street—-because they don’t know what else to do?.. While living in a world where the collective income of half the population is less than 3 percent of global household income,..where the people in the top 5 percent have nine times the average income. So the ratio between the averages in the top 5 percent and the bottom quarter is somewhere around 300 to one.., where there is such a grotesque maldistribution of income and wealth.. and so forth..

  Between considering it a political issue, than an economical one.. Humanity’s problem is a spiritual problem. It has to do with what people fundamentally believe about themselves and each other–and yes, about God, and the purpose of all of life. And because more and more of us see this, it’s become very clear that we can’t paint a better picture by using the same brush strokes in the same places with the same colors we used before..

 10. Dan Popescu says:

  I don’t know if you know, but thousands of Romanians have gathered here in Bucharest, and in large cities across Romania for a fourth consecutive day of growing protests. The marches started out against a controversial healthcare reform bill and widened to include anger over government austerity measures. Police have fired tear gas to disperse the crowds, and dozens of people have been arrested in a bid to quell the dissent.
  Years ago i started to answer myself to the question: how many people are needed to start a revolution.. maybe you can tell me more.. I reached the conclusion that only a few..
  We speak about professional manipulation, crowds go out, it was needed just a spark to start this up.. and that spark was now found in the Health Law, especially pointing to SMURD and Arafat. And yea, that started the desire to do something within the whole population.. then the infiltrated ones appeared.. and professional ones followed.. They work on more levels.. i am curious on your opinions.. To me this is very very sad.. and i worry for my country.. and for so many these kind of things that occur in the world in different tempos..

 11. Giuglio (Italy) says:

  @George
  My friend, i know what you mean. Here is more..

  You remember that loathsome, constitutionally questionable provision of the recently passed National Defense Authorization Act that allows the U.S. military to indefinitely detain even American citizens only suspected of terrorist and other activities, right? Now comes its evil twin, the Enemy Expatriation Act, or H.R. 3166, which would strip you of your citizenship as well.

  According to a summary of the bill, the act would amend “the Immigration and Nationality Act to include engaging in or purposefully and materially supporting hostilities against the United States to the list of acts for which U.S. nationals would lose their nationality. Further, the bill defines hostilities as any conflict subject to the laws of war.”

  Like the language of the NDAA, the language of H.R. 3166 sounds innocuous, but when put together, the two pieces of legislation literally give the government the right to come into your home, arrest you on suspicion of illegal activity, and then, as a final act of humiliation, strip you of your citizenship and/or hold you indefinitely.

  Does that sound like the America our founders fought – and died – for? Or the tens of millions of Americans since? Not hardly, and as word of this insidious legislation spreads, it is eliciting the strongest of negative responses.

  “Never before in our lifetime has the government come so close to fully transforming into a dictatorship as it has now. The new defense bill, if coupled with this expatriation bill, makes me shudder at the thought of what else is hiding beneath our soon-to-be king’s well-guarded sleeves,” writes Rebecca DiFede, a contributing editor to Americans for Limited Government.

  Granted, the term “dictator” may be a little extreme, since neither of these pieces of legislation put the enforcement onus strictly on the president. Instead, they spread responsibility for carrying out the bill provisions across several agencies – the Defense Department, Justice Department and Immigration and Customs Enforcement, as well as the Department of Homeland Security.

  But building in this “plausible deniability” for the president is smoke and mirrors. The fact is, both of these bills represent an incredible encroachment on our constitutional liberties. Wait, you say. Didn’t President Obama issue a signing statement when he inked the NDAA?

  Sure he did. After signing the NDAA, he released a statement that said, “Moving forward, my administration will interpret and implement the provisions described below in a manner that best preserves the flexibility on which our safety depends and upholds the values on which this country was founded.”

  While that sounds reassuring, you’ll notice that what the president did not say was that he would never allow the U.S. military to detain an American citizen indefinitely. And really, if that were his intent, isn’t that what he should have said?

  There is this as well. Remember that Obama personally authorized the assassination of an American citizen only suspected of conducting terrorist activities against the United States. Quite a turnaround for a man who once publicly advocated against detaining real terrorists at Guantanamo Bay. And not surprisingly, he has an echo chamber: his own administration lawyers agree with him. Go figure.

  The Constitution, however, is much less ambiguous on this issue. The Fourth Amendment clearly says “the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated.” The Fifth Amendment, meanwhile, goes further, saying “no person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law.”

  The president, his lawyers and everyone else who is taking his side for purely political reasons are essentially saying the fact that the nation is at war changes the rules, but that’s the same argument President Franlin Delano Roosevelt used to intern tens of thousands of Japanese-Americans during World War II. Such thinking was flawed then, history revealed – and it’s flawed now.

  If war, or the threat of war, or the rumor of war, negates the Constitution for American citizens, what exactly is it we are fighting to preserve?

  Sources:

  http://www.naturalnews.com/034537_NDAA_Bill_of_Rights_Obama.html

  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d112:1:./temp/~bdlBHV:@@@D&summ2=m&|/home/LegislativeData.php|

  http://www.naturalnews.com/034587_anti-government_targets_Obama.html

  http://news.yahoo.com/obama-lawyers-citizens-targeted-war-us-154313473.html

  http://reason.com/archives/2004/12/01/indefensible-internment

  U.S. Constitution: http://www.law.cornell.edu/constitution/

  Learn more: http://www.naturalnews.com/034661_Enemy_Expatriation_Act_citizenship_America.html#ixzz1js5jRVEW

Leave a comment
To submit your comment, enter the code 1319

© All right reserved 2019 - Advaita Stoian by RoyalwpThemes